Kommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse

Formålet med oppdraget er å kartlegge status og samle erfaringer fra arbeidet i råd for personer med funksjonsnedsettelse omkring ett år etter den nye rådsordningen ble innført.

Erfaringene fra kartleggingen skal gi et grunnlag for å vurdere videre innretning av arbeidet for å følge opp kommunale og fylkeskommunale råd for personer med funksjonsnedsettelse.

 

Financed by
Bufdir
Project lead
Time period
-
Project staff
Forsker II

Share:

FacebookLinkedInTwitter

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN