Vitenskapelig råd

Article Id
1256
Source site
Scientific Advisory Board (SAB) er et vitenskapelig råd som Opplevelser i nord har opprettet som en del av prosjektet. Rådet består av seks medlemmer som alle er utenlandske velrenommerte reiselivsforskere.

Medlemmene er:

Joseph Chen, Indiana University, USA

Muzzafar Uysal, Virginia Tech, Pamplin University, USA

Johan Wiklund, Syracuse University Syracuse, USA

Szylvia Gyimothy, Aalborg University

Michael Hall, Christchurch University, New Zealand

Anne-Mette Hjalager, Incuba Science Park, Aarhus 

---sett inn bilde---

Deres oppgaver er å følge prosjektets gang, gi innspill både til helheten og til enkeltprosjekter, gi faglige kommentarer og råd. Videre bidrar de i forbindelse med seminarer og gir innlegg om teori og metode.

Medlemmene har ulike spesialiteter og bidrar innenfor sitt spesialfelt, men vil samtidig være med på å evaluere samspillet mellom prosjektene og jamføre resultater med øvrig internasjonal forskning. Medlemmene kan også kontaktes av prosjektleder og prosjektmedarbeidere og noen av dem er direkte involvert i enkeltprosjekter.

Rådet kan også være en støtte for publisering og bidra til å utvide det internasjonale forskningsnettverket. De deltar i den årlige prosjektsamlingen i Norge og er tilgjengelig gjennom e-post og andre kanaler. Formålet med rådet er å gi skjerpende faglig effekt på hele prosjektet.

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

Miljøfyrtårn logo

 

Klimapartner logo