Formidlingsaktiviteter 2010

Article Id
1258
Source site
Oversikt over foredrag og annen formidling fra Opplevelser i Nord i 2010

Type

Forfatter

Tittel

Sted

Foredrag Ann Heidi Hansen Digitale fortelleinger og gåsehud - i markedsføring  
Foredrag

Ann Heidi Hansen,
Øystein Jensen

Opplevelser i nord - ny kunnskap på vei Nordnorsk opplevelseskonferanse
Kronikk B. Abelsen, E. Haugland,
Ø. Normann, E. Søfting
Nordnorsk reiselivs framtid Nationen, 6.4.2010
Foredrag Birgit Abelsen Joint Organization for Branding the high North Bodø
Foredrag Dorthe Eide Presentasjon Opplevelser i nord Høgskolen i Narvik, Forskningsdagene
Foredrag Dorthe Eide Opplevelser i nord - relevans for Nordlandssamfunnet Nordlandskonferansen, Bodø
Foredrag Dorthe Eide Konsekvensvurdering: Sameksistens reiseliv og petro i LOVE Oljekonferansen: Dilemma Lofoten,
Bodø
Foredrag Dorthe Eide Presentasjon av OIN Reiselivsseminar, Mo i Rana
Intervju Dorthe Eide Olje og reiseliv i LOVE (Lofoten og Vesterålen) Nordlandsakademiet, NRK
Foredrag Dorthe Eide Hva er forskningsprogrammet OiN? Reykjavik
Foredrag Dorthe Eide Forskningsaktivitet ved HHB, Northern InSights Bodø
Foredrag Dorthe EIde Hva gjør HBO, HHB og særlig MMSE innen reiseliv? Sandnessjøen
Foredrag Dorthe Eide Opplevelser i nord og små drypp fra hva som skjer Sandnessjøen
Foredrag Dorthe Eide Olje og turisme - et umake par Svolvær
Foredrag Dorthe Eide Utfordringer for forskning på innovasjon og service- og
opplevelsesøkonomien
NEON-konferansen, Bodø
Foredrag Dorthe Eide,
Arild Gjertsen
Møt en forsker Nordnorsk opplevelseskonferanse
Foredrag E. Haugland,
B. Abelsen,
Ø. Normann, E. Søfting
Hva lages nordnorsk reiseliv av?  
Kronikk E. Ljunggren, I. Roaldsen Drømmen om smaken av Nord-Norge Forskning.no
Foredrag Frank Lindberg HHBs forskningsaktivitet innen reiseliv Oslo
Foredrag Hin Hoarau-Heemstra Whale-watchin with eyes wide open: drivers of innovative
behavior in nature-based tourism
NEON-konferansen, Bodø
Foredrag Kåre Skallerud Distribusjon av reiselivsprodukter Tromsø
Foredrag Lena Mossberg Opplevelsesøkonomi  
Foredrag Nina Prebensen Opplevelser i nord Queensland University, Brisbane
Foredrag Nina Prebensen Co-creation in Events Esbjerg, Danmark
Foredrag Nina Prebensen Finnmarksløpet  - fra visjon til verdiskaping Alta
Foredrag Nina Prebensen Finnmarksløpet som gaselle-bedrift: suksessfaktorer? Tromsø
Foredrag Sølvi Lyngsnes Turismen i Nord-Norge Queensland University, Brisbane
Foredrag Tor Korneliussen Information Sources that EU Tourist Use: A Cross-country Study Köln
Foredrag Tor Korneliussen Which Information Sources do European Tourist use:
A Cross-cultural Study
Wien
Foredrag Tor Korneliussen Tourists' use of Information Sources: An empirical Study  
Foredrag Tove I. Dahl,
Joar Vittersø
What's Cool about Life in the Arctic? Situational Interest,
Conition, Affect and Teenagers
Stockholm
Fordrag Ø. Jensen, F. Lindberg,
D. Eide
Northern InSights Reykjavik
Foredrag Øystein Jensen Northern InSights Bodø
Foredrag Øystein Jensen Presentasjon av Northern InSights, Nordic Symposium in
Tourism and Hospitality Research
Akureyri
Kommentar Øystein Jensen Landsdelskommentar LUs nettside www.lu.no
Kronikk Øystein Normann Naturbaserte opplevelser Harstad tidende 26.3.10
Foredrag Øystein Normann Forskningsprosjektet Naturbaserte opplevelser Troms fylkeskommune, Innovasjon
Troms
Foredrag Øystein Normann Forskningsprosjektet Naturbaserte opplevelser Flyplassutvalget, Evenes flystasjon
Foredrag Øystein Normann Forskningsprosjektet Naturbaserte opplevelser Harstad/Andøy
Foredrag Øystein Normann Resultater fra spørreundersøkelse Offersøy, Lødingen

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

Miljøfyrtårn logo

 

Klimapartner logo