Diskuterte klima på Arctic Dialogue

Article Id
58
Source site
NF-forsker Grete Hovelsrud ledet sesjonen om miljø og klima på den åttende Arctic Dialogue-konferansen. Temaet for årets konferanse var Arctic in a Global Perspective - Resources.

Konferansen, som arrangeres av High North Centre for Business and Governance, var den åttende i rekken.

Grete Hovelsrud ledet "Environment and Climate Session" med disse fire deltakerne:

Franz Immler, Scientific Officer, Directorate ,  "Climate Action and Resource Efficiency", Directorate-General for Research and Innovation, European Commission. Han snakket om EU Arctic Policy tilnærming og om  EUs Arktiske prosjekter.

Cecilie Mauritzen er i likhet med Hovelsrud blant forfatterne av FNs klimapanels femte rapport.

Erik Bjørnbom, Environmental team leader, ENI Norge, som diskuterte  "Environmental challenges in the Arctic". Han mener at Arktis er ikke et homogent område og at utfordringene varierer i de forskjellige delene.

Cecilie Mauritzen, VP & Programme Director, Strategic Research & Innovation, DNV GL, er,  i likhet med Grete Hovelsrud, en av forfatterne av FNs klimapanels femte rapport. I sin presentasjonen "The Arctic in a broader context: Opportunities for some - challenges for others" presenterte hun funn fra den siste  IPCC-rapporten og snakket om CO2-balanse i atmosfæren og 2 degree-scenario som ifølge Cecilie Mauritzen kan forbli isen i Arktis.

Jan-Gunnar Winther, Director, Norwegian Polar institute, holdt foredrag om "The future Arctic – a region of anomalies".

Sesjonen ble avsluttet med spørsmål fra salen. Publikum var blant annet interessert i framtidens utvikling av forskning i Arktis og stilte spørsmål om CO2-scenario.

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

Miljøfyrtårn logo

 

Klimapartner logo