Er du for dum til å stemme?

Article Id
5397
Source site
Illustrasjon: Grethe Elvenes, Nord universitet
Illustrasjon: Grethe Elvenes, Nord universitet

Lytring-panelet diskuterer om det bør kreves et minimum av kunnskap for å stemme i Stortingsvalg.

Snart skal vi nok en gang velge hvem som skal styre landet, men etter at Donald Trump ble president og Storbritannia bestemte seg for å forlate EU, har flere begynt å tvile på om folket er skikket til å ta viktige avgjørelser.

– Uvitende, uansvarlige og irrasjonelle borgere har en moralsk plikt til å avstå fra å stemme, hevder filosofene Espen Gamlund og Kristian Skagen Ekeli i en kronikk i Aftenposten.

Det er en påstand Lytring har tenkt å diskutere 24. august 19.00. I tillegg skal panelet snakke om hvorfor kvinner kan mindre om politikk enn menn, og om stemmerett for 16-åringer er en god idé.


Slagkraftig panel
– Vi har invitert Åsa Linderborg, som er forfatter og kulturredaktør i Aftonbladet. Hun har analysert de samme problemstillingene i svensk kontekst og er en tydelig stemme for å bevare demokratiet med bred folkelig deltakelse, sier Ragnhild Holmen Waldahl.

     
Åsa Linderborg. Foto: Frankie Fouganthin / Eirik Løkke. Foto. Civita

  
Arild Gjertsen. Foto: Morten Ovesen / Sirianna Stormo Pettersen Foto: Nordland fylkeskommune

Eirik Løkke kommer også. Han er rådgiver i Civita, der han jevnlig skriver politiske kommentarer om medienes rolle i demokratiet, betydningen av ekkokammer og falske nyheter. I panelet sitter også Arild Gjertsen fra Nordlandsforskning, som i en årrekke har forsket på politiske prosesser både lokalt, regionalt og nasjonalt.

– Vi har i tillegg fått med oss 17 år gamle Sirianna Stormo Pettersen, som er politisk engasjert og blant annet har meninger om aldergrense for stemmerett, forteller Holmen Waldahl.

Debatten ledes av Bård Borch Michalsen. Lytring finner som vanlig sted i litteratursalen i Stormen bibliotek og har gratis inngang.

Les mer om arrangementet på Facebook. Her kan du blant annet sende inn spørsmål til panelet, anonymt eller ikke.