Forsker på havforvaltning i LoVeSe

Article Id
5747
Source site
En glad bukett forskere på oppstartsmøtet for LoVeSe-SDG i Bergen i slutten av mai. Foto: Jens Helleland Ådnanes
En glad bukett forskere på oppstartsmøtet for LoVeSe-SDG i Bergen i slutten av mai. Foto: Jens Helleland Ådnanes

Hvordan kan kulturarv og kulturmiljø i Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) brukes og forvaltes på en bærekraftig måte?

Og hvordan kan lokal kunnskap brukes for å sikre bærekraftige lokalsamfunn? Seniorforsker Maiken Bjørkan fra Nordlandsforsknings er med i et bredt sammensatt prosjekt som forsøker å finne svar på disse spørsmålene.

– Det marine økosystemet i Norskehavet og Barentshavet er grunnlaget og bakgrunnen for verdensarvområdene i LoVeSe, sier Bjørkan.

– Fremtiden til fiskerinæringen, turistindustrien og kulturarven i området er helt avhengig av bærekraftig utnyttelse og forvaltning av de fornybare, marine ressursene.


Seniorforsker Maiken Bjørkan. Foto: Karoline O. A. Pettersen
 

Lokalkunnskap er viktig
Norskehavet og Barentshavet er både varmere og mer populært enn noen gang før. Aktører innen olje og gass, sjøfartsnæring, fiskeri og miljøvern har alle stor interesse av området.  

– Teknologi, kombinert med issmelting, gjør Barentshavet tilgjengelig for norske og internasjonale aktører, sier Bjørkan.  

– Denne utviklingen understreker viktigheten av forvaltningsplanen for Barentshavet, for å forstå de økologiske og menneskelige perspektivene i dette enorme området.

Siden havet i Nord-Atlanteren og Barentshav-regionen blir varmere i et tempo vi aldri før har sett, må bærekraftig forvaltning ta inn over seg klimaendringene for å være troverdig.  

– Det betyr at ny kunnskap oppnådd gjennom forskning må tas i betraktning. Vi har også forpliktelser i forhold til Paris-avtalen og andre klimaavtaler, sier Bjørkan.  

– Det er dessuten svært viktig å ta hensyn til offentlige debatter, lokalkultur og lokal forvaltning. I dette prosjektet er vi spesielt opptatt av kunnskapen til lokalsamfunnene, og hvordan de kan involveres for å nå bærekraftsmål, understreker forskeren.

Fra mål til handling  
Forskningsprosjektet Bjørkan er en del av, går under navnet «LoVeSe-SDG». SDG henviser til FNs bærekraftsmål og flere av de 17 målene er relevante for utviklingen i LoVeSe. Men mål 14 er særlig viktig: "Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling".

– Et av hovedmålene for prosjektet er å utarbeide metoder som kan hjelpe den lokale forvaltningen å oversette ambisjonene i FNs bærekraftsmål til handling som vil bevare kulturmiljøene i LoVeSe, sier Bjørkan.

LoVeSe-SDG er et fireårig forskningsprosjekt støttet av Norges forskningsråd gjennom MILJØFORSK-programmet. Prosjektet er ledet av Universitetet i Bergen. Samarbeidspartnere er Nordlandsforskning, Havforskningsinstituttet, Stockholm Resilience Centre (Sverige), Wageningen Marine Research (Nederland) og the Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (Australia).

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

miljøfyrtårnet logo