Kystrekene kan forsvinne - forskere tar saken

Article Id
5770
Source site
Fiskerne er bekymret for rekebestanden langs kysten. Foto: Guldborg Søvik
Fiskerne er bekymret for rekebestanden langs kysten. Foto: Guldborg Søvik

Reketrålfiskere har lenge vært bekymret for dypvannsreken på kysten og i fjordene. Forskerne skal nå sjekke hva som skjer med rekebestanden.

Havforskningsinstituttet (H)) skal nå intervjue rekefiskere langs kysten i Nordland og Troms for å bedre kunnskapen om kystrekebestanden. Prosjektet er et samarbeid mellom HI, Fiskeridirektoratet og Nordlandsforskning.

Reketrålfiskere har lenge vært bekymret for dypvannsreken på kysten og i fjordene. Fiskere har meldt at rekene har forsvunnet mange steder, eller at mengden er kraftig redusert de siste årene. Samtidig mangler en helhetlig oversikt for rekefelt langs norskekysten. Dette vil HI nå endre på.

– Vi ønsker å få en helhetlig oversikt over den nåværende utbredelsen og mengden av reker på registrerte rekefelt, sier Guldborg Søvik ved HI.

Samarbeider med fiskerne
Dette prosjektet er en oppfølging av kartleggingen Fiskeridirektoratet gjorde av rekefelt på 80-, 90- og 2000-tallet gjennom intervjuer av lokale fiskere.

– Det er viktig å kartlegge dagens utbredelse av reker før man kan undersøke mulige årsaker til nedgangen. Videre må det kartlegges når eventuelle endringer i utbredelse og bestandsstørrelse skjedde, sier Søvik.

Sammen med Fiskeridirektoratet har HI laget en oversikt over fiskere som har levert reker i Nordland og Troms de siste årene. Snart tar forskerne kontakt med fiskerne for å gjennomføre intervjuer i løpet av sommeren og høsten.

– Vi kommer til å starte med fiskerne på Helgeland, sier Maiken Bjørkan ved Nordlandsforskning.

 


Seniorforsker Maiken Bjørkan ved Nordlandsforskning. Foto: Karoline O. A. Pettersen

 

Enorm mengde kunnskap
Forskerne vil bruke kart for å samle inn informasjon.

– Vi bruker interaktive kart der fiskerne selv kan tegne inn rekefelt. Nå venter vi bare på at teknologien skal bli helt ferdig før vi setter i gang, sier Bjørkan.

Formålet med dette prosjektet er å utarbeide en beste oversikt over fordelingen av kystreker i tid og rom for å klarlegge eventuelle endringer i utbredelse og bestandsstørrelse og når endringene har skjedd. Søvik er opptatt av at fiskernes lokalkunnskap er viktig for å få til dette:

– Lokale rekefiskere langs kysten sitter på en enorm mengde kunnskap om fiske og fangst i deres område av kysten, sier Søvik.

– Nå håper vi at rekefiskerne har tid og lyst til å dele kunnskapen med oss.

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

Miljøfyrtårn logo

 

Klimapartner logo