Arbeidsgiverutvikling i storby, menn i omsorg

Trondheim kommune utlyser på vegne av Program for storbyrettet forskning og Kommunenes sentralforbund (KS) midler til forskning om menn i omsorgsyrker. Gjennom forskningsprosjektet ønsker man svar på hvilke faktorer som bidrar til å rekruttere og beholde menn i stillingene.

Kjernen i de spørsmålene som stilles berører helt sentrale trekk ved omsorgsyrkene:

  • Hva er det ved disse yrkene som gjør at de oppleves som lite attraktive i det senmoderne samfunnet - hvordan kan dette imøtekommes?

Spørsmålet dreier seg blant annet om kjønn, oppgaver og hva som regnes som interessante yrkesvalg, ikke bare for menn, men også kvinner.
 

Financed by
Trondheim kommune
Time period
-

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

miljøfyrtårnet logo