Innovasjonsselskaper - gjennomgang av finansiering og arbeidsoppgaver

På bakgrunn av evalueringen av Selskapet for Industrivekst (SIVA) ønsker Nærings- og Handelsdepartementet (NHD) at det foretas en kartlegging av og blant SIVAs ulike innovasjonsselskaper.

Innovasjonsselskapene har både innovasjonspolitiske, regional- og distriktspolitiske roller og kan inndeles i tre hovedtyper med noen likheter og forskjeller.

Et fellestrekk er at disse institusjonene, og samlokalisering av bedrifter i disse,

  • har som formål å stimulere entreprenørskap og innovasjonsaktiviteter,
  • fremme kunnskapsbasert næringsutvikling og
  • forsterke koblingene mellom FoU-miljøer, næringsliv og regionale utviklingsaktører og virkemiddelaktører.

Prosjektleder: Tommy Clausen

 

Financed by
Nærings- og handelsdepartementet
Time period
-

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

miljøfyrtårnet logo