1-2-3-4 Vestfold

Prosjektet er et evalueringsoppdrag. Forskerne skal følge implementeringen av 1234-prosjektet i kommunene Tønsberg, Tjøme og Nøtterøy.

Evalueringsoppdrag. Prosjektet som skal evalueres er en form for forsøks- og utviklingsvirksomhet. NAV Vestfold tester ut en ny metodikk for sortering og prioritering av alle nye legemeldte sykemeldingstilfeller i kommunene Tønsberg, Tjøme og Nøtterøy. Nordlandsforskning følger dette utviklingsarbeidet over en periode på to år.

Financed by
NAV
Time period
-

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

miljøfyrtårnet logo