Forprosjektet skal legge grunnlaget for et forskningsprosjekt om NAV sin samhandling med andre aktører rundt unge med psykiske helseproblemer.

Forskerne vil i prosjektet etablere et nettverk av forskningsmiljøer og offentlige aktører, inklusive Nav, som vil delta i hovedprosjektet, utvikle kunnskapsgrunnlaget og identifisere relevante problemstillinger for hovedprosjektet.

Time period
-
Project staff
Forsker II

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

miljøfyrtårnet logo