Innovasjon i arealforvaltning

Formålet med prosjektet er å prøve ut nye arbeidsformer i arealforvaltning gjennom å bringe sammen arbeidsformer fra ulike deler av offentlig sektor.

Prosjektet vil prøve ut metodikk og arbeidsformer fra et samfunnsfelt - Konfliktrådet, tilpasse, utvikle og evaluere dette i forhold til anvendelse på et annet samfunnsfelt - arealforvaltning. Målet er å utvikle nye, innovative arbeidsformer tilpasset de særlige utfordringer som finnes innenfor arealforvaltning.

Financed by
Regionale forskningsfond
Time period
-

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

miljøfyrtårnet logo