E-lighthouse

E-lighthouse prosjektet er et bredt sammensatt konsortium innen Northern Periphery and Arctic regionen. Det vil bidra til å oppnå ambiøse regionale energi- og klimamål for reduksjon av energibruk og klimagassutslipp, samt å øke andel fornybare energi.

Dette skjer ved økt innsats på energieffektivisering i offentlig og privat bygg, både i eksisterende  og i nybygg, gjøre økt bruk av avfall til energi og å utnytte avfall til ressurs i ny produksjon.

Prosjektet har deltakere fra Norge, Grønland, Finland, Sverige, Irland og Scotland.

Prosjektet har også en egen nettside: www.elighthouse.eu, her kan du lese mer om hva som skjer i prosjektet framover.

Prosjektets engelske beskrivelse er: Towards energy efficient communities.

Financed by
Northern Periphery and Arctic Programme
Time period
-
Project staff

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

miljøfyrtårnet logo