Innbyggermedvirkning i kommunereformen

Formålet med prosjektet er å fremskaffe mer kunnskap om hvordan innbyggermedvirkning i kommunereformen (folkeavstemninger og innbyggerundersøkelser) har vært planlagt og gjennomført, særlig sett i lys av arbeidet med ny kommunelov.

Prosjektet skal bidra til å gi kommunene faglig støtte i deres arbeid med innbyggermedvirkning. Det gjøres en kartlegging av alle gjennomførte medvirkningstiltak i forbindelse med kommunereformen med hensyn til antall, innretning, form, valgdeltakelse, valgalternativer og forskjeller mellom små/store kommuner og regionsenter/omlandskommuner.

Prosjektet skal vurdere kvaliteten og gyldigheten av de to medvirkningsformene. I tillegg gjennomføres en survey til et utvalg av kommuner og intervjuer med nøkkelinformanter i 10 casekommuner.

Financed by
Kommunenes sentralforbund
Time period
-

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

miljøfyrtårnet logo