Making Collaboration Work

Promoting innovative networking initiatives in local and regional child welfare and protection services.

Prosjektet er utarbeidet i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland, og gjennomføres av et felles forskerteam bestående av forskere fra Nord Universitet og Nordlandsforskning. I prosjektet studeres og kartlegges samarbeidsformer rundt lokale barnevernstjenester i Nordland fylke. Et hovedformål er å identifisere innovative nettverksformer, og å fasilitere spredning og ytterliggere forbedring av disse. Således er identifisering av drivere og barrierer for samarbeid en vesentlig del av prosjektets forskningsdel. Metodisk består prosjektet av kartleggende intervjuer, case-studier, følgeforskning og arbeidsseminarer med praksisfeltet.

Financed by
Nordland fylkeskommune
Time period
-

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

miljøfyrtårnet logo