Følgestudie av TryggEst

Følgestudie av pilotprogrammet TryggEst.

Modell for bedre beskyttelse mot vold og overgrep for sårbare voksne. Pilotprogrammet prøves ut i et mindre antall kommuner for å gjøre en del erfaringer innen det etter planen skal innføres i samtlige kommuner fra 2020. 

Samarbeidsprosjekt. NTNU Samfunnsforskning er hovedleverandør.

Financed by
Bufdir
Time period
-

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

miljøfyrtårnet logo