Formålet med dette prosjekt er å undersøke unges erfaringer med sosial inkludering i en nordisk kontekst.

Formålet med dette prosjekt er å undersøke unges erfaringer med sosial inkludering i en nordisk kontekst. I prosjektet ønsker vi å lytte til unge mennesker som forteller om hvordan de oppfatter deres livssituasjon. Hvilken innflytelse har de på deres eget liv? Hva kan de påvirke i deres hverdag? Hva opplever de som forhindrer? Hva mener de unge selv kan gjøre deres innflytelse bedre?

Et sentralt mål i prosjektet er å avdekke unges erfaringer med inklusjon i deres lokalområde og i samfunnet generelt. Prosjektet er en del av et større nordisk prosjekt. Resultatene fra det norske prosjekt vil bli sammenlignet med resultatene fra de andre nordiske landene.    

Financed by
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhallsfrågor
Time period
-

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

miljøfyrtårnet logo