Aldring i rurale strøk

Forskningsprosjektet skal gi kunnskap om hvordan aldringen i kommuner med en høy andel framtidige eldre vil fortone seg.

Prosjektet skal intervjue personer i aldersgruppen 55+ om sine fremtidsbilder som eldre i et utvalg rurale kommuner i Nord-Norge. Prosjektet skal også få frem kommunenes tiltak og planer, og begrunnelser for hvordan de planlegger. Prosjektet vil bruke en “gap-modell” for å analysere forholdet mellom personer 55+ sine forventninger og kommunenes tiltak og planer.

Financed by
Helsedirektoratet
Project lead
Time period
-
Project staff

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

miljøfyrtårnet logo