Konjunkturbarometret for Nord-Norge

Konjunkturbarometret for Nord-Norge utføres på oppdrag for Sparebanken1 Nord-Norge. Nordlandsforskning og Kunnskapsparken Bodø samarbeider om å analysere utviklingstrekk i internasjonal, norsk og nordnorsk økonomi og utsiktene fremover. Analyser og utviklingstrekk dokumenteres gjennom publikasjonen Konjunkturbarometret for Nord-Norge og på nettstedet kbnn.no.

 Nordlandsforskning og Kunnskapsparken Bodø har i 2019 og 2020 ansvaret for produksjonen av innholdet i Konjunkturbarometret for Nord-Norge, på oppdrag fra Sparebank1 Nord-Norge. Sammen har miljøene bred kompetanse knyttet til forskning og analyser av nordnorske samfunns- og næringsutvikling som grunnlag for leveransen.

Gjennom prosjektet analyseres nasjonale og regionale utviklingstrekk i Nord-Norge i sammenheng med virkningene av utviklingen internasjonalt. Resultatene av analyser og prognoser for utvikling blir formidlet i hovedutgaven av Konjunkturbarometret for Nord-Norge hver høst, sammen med løpende publiseringer av temarapporter, statistikk og podcast under portalen kunnskapsbanken.no. Tematisk omhandler stoffet viktige trekk i samfunns- og næringsutvikling i nord, samt hvordan dette får virkninger for mennesker og utvikling av kompetanse og utviklingsmuligheter i nord.

Nærmere informasjon om Konjunkturbarometret finnes på portalen www.kbnn.no.

Financed by
Sparebank1 Nord-Norge
Project lead
Time period
-
Project staff

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

miljøfyrtårnet logo