Styret

Eierne av Nordlandsforskning AS, Nord universitet og Stiftelsen Nordlandsforskning, oppnevner styre for selskapet i generalforsamlingen.

Styret består av syv styremedlemmer, der fem innstilles fra eierne og to er representanter for de ansatte. Styret har normalt en funksjonstid på fire år, unntak er de ansatte som velges for to år.
 

Styret for Nordlandsforskning AS (Pr. 1. mai 2020):

Styremedlem

Funksjon

Innstilt fra

Hulda Gunnlaugsdottir

Styrets leder

Stiftelsen Nordlandsforskning

Reid Hole

Styremedlem

Nord universitet

Jack Arild Ødegård

Styremedlem

Nord universitet

Torild Skogsholm

Styremedlem

Nord universitet

Mariann Monsen

Styremedlem

Stiftelsen Nordlandsforskning

Aase Kristine Lundberg

Styremedlem

Nordlandsforskning AS - ansatt

Trond Bliksvær

Styremedlem

Nordlandsforskning AS - ansatt


Styreleder Hulda Gunnlaugsdottir kan kontaktes på  mobil 927 39 659 eller epost hulda.gunnlaugsdottir@helgelandssykehuset.no

Contact

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

miljøfyrtårnet logo