Fagfornyelsen - Kompetansebehov blant lærere i den videregående skole i Nordland
Av
Karin Marie Antonsen
Lokalsamfunn
Report
Year published:
2022
Dette notatet oppsummerer kartlegging av kompetansebehovet blant lærere i den videregående skole i Nordland gjennomført august og september 2021 i prosjektet «Forskningsbasert utvikling og læring i den videregående skolen».