Tjenestedesign, tjenesteinnovasjon og organisasjonsutvikling i offentlig sektor – en kunnskapsoppsummering
Av
Trond Bliksvær
Atle Ødegård
Ragnhild Johnsen
Ragnhild Johnson
Report
Year published:
2020
Issue:
14/2020
File
Utgangspunktet for denne rapporten er Arbeidsog velferdsdirektoratets bestilling av en kunnskapsoppsummering av relevant forskning om hvordan tjenestedesign som metode brukes i tjeneste- og virksomhetsutvikling i offentlig sektor, samt erfaringer med og resultater fra bruk av metoden, både i Norge og Internasjonalt. Kunnskapsoppsummeringen gir innsikt i hvordan tjenestedesign som utviklingsmetodikk påvirker ledelse og organisasjonsutvikling i offentlig sektor. Emneord: tjenestedesign, co-design, designtenkning, trippel diamant innovasjon i offentlig sektor, sosial innovasjon, organisasjonsutvikling, ledelse

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN