Kunnskapsbaserte beslutningsverktøy? Syntese av samfunnsvitenskapelig forskning på marine forvaltningsplaner (2005–2019)
Av
Brigt Dale
Gisle Andersen
Berit Kristoffersen

Report

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

miljøfyrtårnet logo