Mål og mening med samarbeid - en analyse av barnevernets formaliserte samarbeidsnettverk
Av
Christian Lo
Cecilie Høj Anvik
Janne Irén Paulsen Breimo
Johans Tveit Sandvin

Academic article

Fontene forskning

Pages
4-17
Issue
2

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

miljøfyrtårnet logo