Sluttrapport HAVPLAST – Marin plast fra norsk sjømatnæring – kartlegging, kvantifisering og handling
Av
Ingrid Agathe Bay-Larsen
Bjørn Vidar Vangelsten
Leticia Antunes Nogueira
Hilde Rødås Johnsen
Marthe Larsen Haarr
Ane Oline Roland
Emil Røthe Johannessen

Report

Denne rapporten oppsummerer gjennomføring, resultater og funn i prosjektet HAVPLAST. Prosjektet er en del av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfonds (FHF) satsning for å øke kunnskapen om plastavfall fra sjømatnæringen.

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

miljøfyrtårnet logo