Language

 
 
 

Siste fra Nordlandsforskning

 • Steiner på badet

  Offensiv satsning mot 2020

  «Vi leverer kunnskap der fremtiden formes» - det er Nordlandsforsknings nye visjon! Strategi 2015-2020 ble vedtatt på styremøtet før sommeren etter mange gode prosesser og diskusjoner siste året i styret og blant ansatte. Visjonen synliggjør den nytten våre forskningsresultater og kunnskap skal bidra med i politikkutforming og samfunnsutvikling i årene fremover.

 • Dårlig vær gir færre turister i Nordland

  Nå strømmer turistene til Nordland. Men vil dette fortsette utover sommeren? To faktorer er sentrale for å påvirke turiststrømmen. Nummer en er været og nummer to er hva den norske krona koster.

 • Et stort barnevern er ikke nødvendigvis et godt barnevern

  Et større fagmiljø er en viktig grunn til at mange kommuner samarbeider om barnevern. Forskerne Therese Andrews, Bjarne Lindeløv og Annelin Gustavsen fra Nordlandsforskning, har studert disse samarbeidene. De finner at kvalitet i barneverntjenesten ikke nødvendigvis henger sammen med størrelse på tjenesten.

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bankkonto 4500 55 08811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern