Language

 
 
 

Siste fra Nordlandsforskning

  • Nordlandsforskning på Helgeland

    Nordlandsforskning styrker sin tilstedeværelse i hele Nordland! Instituttet er lokalisert ved Universitetet i Nordland og de fleste forskerne har tilhørighet til Bodø og Salten. Vi har i tillegg flere forskere som bor i Lofoten, men har ikke hittil ikke hatt forskere med tilhørighet i sørfylket. Det har vi nå gjort noe med, og 1. juni ansetter vi en forsker som vil ha kontorsted i Mo i Rana.

  • Kvinner en sjelden ressurs i gruvene

    Kun 20 % av ansatte i gruver i Norge er kvinner, skriver Barents Observer. De har intervjuet forskningsleder Elisabet Ljunggren som jobber med et prosjekt som analyserer kjønn og likestilling i gruveindustrien i Norge, Sverige og Finland.

  • Dagens unge – bekymring og prestasjon

    Foreldre, forskere, skolefolk og media deler en økende bekymring for dagens unge. At man til en hver tid er urolig for de unge, er ikke nytt, slik innleder Cecilie Høj Anvik og Ragnhild Holmen Waldahl sin kronikk publisert i Avisa Nordland 27. mai.

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bankkonto 4500 55 08811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern