Language

 
 
 

Siste fra Nordlandsforskning

 • Dette gidder jeg ikke!

  Det var overskriften da rundt 50 tilhørere møtte opp for å delta på Lytring i Stormen. Sanna Sarromaa fortalte sin historie som hun beskrev som en tsunami av dritt og som gjorde at nok var nok for politikerlivet. NRK journalist Eivind Undrum Jacobsen vektla at media ikke lenger har kontroll over mediebildet og at sosiale medier ikke redigeres.

 • Økende skipstrafikk i Arktis

  Smelting av sjøis, en rask og kommersiell utvikling, tilgang til flere ressurser og utvikling av turistnæring resulterer i økende skipstrafikk i Arktis. Disse problemstillingene blir tema for doktorgraden til Julia Olsen, som sammen med Grete K. Hovelsrud presenterte sine ideer på en konferanse om shipping i Arktis.

 • Steiner på badet

  Offensiv satsning mot 2020

  "Vi leverer kunnskap der fremtiden formes" - det er Nordlandsforsknings nye visjon! Strategi 2015-2020 ble vedtatt på styremøtet før sommeren. Visjonen synliggjør den nytten våre forskningsresultater og kunnskap skal bidra med i politikkutforming og samfunnsutvikling i årene fremover.

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bankkonto 4500 55 08811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern