Language

 
 
 

Siste fra Nordlandsforskning

  • Et stort barnevern er ikke nødvendigvis et godt barnevern

    Et større fagmiljø er en viktig grunn til at mange kommuner samarbeider om barnevern. Forskerne Therese Andrews, Bjarne Lindeløv og Annelin Gustavsen fra Nordlandsforskning, har studert disse samarbeidene. De finner at kvalitet i barneverntjenesten ikke nødvendigvis henger sammen med størrelse på tjenesten.

  • Samarbeid kan være det beste

    UiN-forskere fikk pris fra Økonomisk forskningsfond for god transportforskning. Nordlandsforskning er forretningsfører for fondet.

 

Juli

Ingen aktiviteter

August

Ingen aktiviteter

Alle aktiviteter

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bankkonto 4500 55 08811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern