Language

 
 
 

Siste fra Nordlandsforskning

  • Økende bekymring for de unge i Norden

    Forskerne Cecilie Høj Anvik og Ragnhild Holmen Waldahl har brukt første halvdel av uka i Danmark ved Roskilde Universitet, for å presentere funn og foreløpige analyser fra prosjektet VISUM Norden - overganger og samarbeid rundt sårbare unge.

  • Hvordan få strategier til å bli handling?

    3 regionale utviklere fra den spanske organisasjonen Moderna delte sine erfaringer med å omsette regionale strategier til konkret handling. Direkte demokrati for å fordele penger til utvikling, var en ingrediens spanjolene dro fram.

  • EU nettverk Nordland

    I sterk konkurranse fikk nettverket, hvor Nordlandsforskning deltar, penger fra Norges forskningsråd. Nettverket skal jobbe for mer forskning gjennom EU.

 

Nordlandsforskning
Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

Besøk: Universitetsalleen 11
Tlf: +47 75 41 18 10
E-post nf@nforsk.no

Bankkonto 4500 55 08811
NO/VAT 989 714 309 MVA
Personvern