Leticia
Antunes Nogueira
ansatt
Omstilling
Stillingstittel
Forsker II, bistilling
Mobil
Nøkkelinformasjon

Leticia Antunes Nogueira er seniorforsker ved Nordlandsforskning. Fagfeltet til Nogueira er industriell økonomi, organisasjonsstudier, samt vitenskap, teknologi og innovasjonsstudier. Nogueira er spesielt opptatt av problemstillinger tilknyttet hvordan verdier opprettes og utnyttes i komplekse systemer av industriell organisasjon, og rolle til policy og sosiale institusjoner i disse prosesser. Hun er interessert i emner relatert til sirkulær økonomi og det grønne skiftet, slik som energisektoren, avfallsbransjen og fellesgoder. Nogueira har også forsket på spørsmål om bedrifters evner og atferd i dynamiske miljøer, der teknologiske endringer fører til volatilitet og usikkerhet.

 

Utdanning
  • PhD in Innovation Economics, Aalborg University, Denmark (2018).
  • Master of Sciences in Economics and Business Administration (Competence profile in Innovation, Knowledge and Entrepreneurial Dynamics), Aalborg University, Denmark (2013).
  • Bachelor in Business Administration, Universidade Metodista de São Paulo, Brazil (2008).

Del:

FacebookLinkedInTwitter