Bjørn Vidar
Vangelsten
ansatt
Omstilling
Stillingstittel
Forsker II
Mobil
Nøkkelinformasjon

Bjørn Vidar Vangelsten jobber bredt med ulike problemstillinger knyttet til bærekraft og grønn omstilling. Han har erfaring med temaene bærekraftig matsystem, FNs bærekraftsmål, marin forsøpling, grønn innovasjon, sirkulærøkonomi og ressurseffektivitet, risikovurdering og –håndtering for naturfare.

Research gate: https://www.researchgate.net/profile/Bjorn-Vangelsten-2

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=C1o0SUgAAAAJ&hl=en

Utdanning

Sivilingeniør bygningsingeniørfag (NTH, 1992), Ph.D. Geoteknikk (NTNU, 1997), fullført fagkrets M.Sc. Development Studies (NMBU, 2004), MBA Økologisk økonomi (Nord univ., 2017).

Del:

FacebookLinkedInTwitter