Atle
Ødegård
ansatt
Stillingstittel
Forsker I, bistilling
Nøkkelinformasjon

Atle Ødegård (f. 1963) er utdannet psykolog fra Universitetet i Oslo og er spesialist i klinisk voksenpsykologi og skolepsykologi. Han har arbeidet i voksenpsykiatrien (akutt og alderspsykiatri), rusomsorgen og PPT. Han har over mange år forsket på tverrprofesjonelt samarbeid, sosial innovasjon, samskaping og simulering. De siste årene har han deltatt i flere store forskningsprosjekter (NFR og EU) som har omhandlet disse forskningstemaene. Han har gitt ut flere bøker og en rekke vitenskapelige artikler.

Utdanning

Han ble utdannet ved Universitetet i Oslo (cand. psychol – 1991 og PhD – 2008). Hans doktorgradsarbeid fra 2008 (UiO) omhandlet tverrprofesjonelt samarbeid overfor barn og unge med psykiske vansker. Atle Ødegård ble ansatt som professor ved HiM i 2013.

Del:

FacebookLinkedInTwitter