Foto: Ron Dyar/Unsplash

Faktura og betalingsinformasjon

På denne siden finner du informasjon om hvordan du sender inn faktura til oss via EHF-format og per e-post, samt betalingsinformasjon.

Nordlandsforskning ønsker elektronisk faktura fra sine leverandører.

Send faktura i elektronisk handelsformat (EHF) til Nordlandsforskning AS, organisasjonsnummer er 989714309.

Krav til innhold i fakturaer til Nordlandsforskning:

  • Alle fakturaer skal sendes til Nordlandsforskning AS v/bestillingsperson, fakturaer som sendes til privat personer godkjennes ikke.
  • Referanse på bestiller (deres navn) av reise, mat osv., og prosjektnavn med WP/aktivitet, hvis den finnes. 
  • Faktura for konferanser/møtes med servering skal inneholde deltakerliste og sted for arrangementet.

 

Faktura i PDF til e-post

Krav for å sende faktura på e-post :

  • Hver PDF fil skal tilsvare en faktura med alle underbilag. Det er ikke mulig å slå sammen flere filer i en .zip fil og ett PDF dokument kan ikke inneholde flere fakturaer
  • Vedlegget må ha filtype PDF. Andre filtyper godkjennes ikke
  • Tekst i e-post blir ikke lest manuelt, og det er ikke mulig å gi beskjeder om manuell overstyring eller behandling gjennom teksten
  • Faktura som sendes på e-post kan ikke være en link til faktura som ligger på en internettløsning
  • Vedlegg som ikke er en faktura eller hvor mottaker ikke finnes, blir returnert til avsender
  • Faktura for konferanser/møtes med servering skal inneholde deltakerliste og sted for arrangementet.

E-postadresse

E-postadressen for pdf faktura til Nordlandsforskning AS er nf@nforsk.no 

OBS!  Dersom faktura sendes fra en «non-reply» adresse vil man ikke få feilmelding hvis noe skulle gå galt.

 

Betalingsinformasjon

For betaling i norske kroner: IBAN:NO3245005598811

For betaling i euro: IBAN:NO8347295029044