Tjenestedesign og tverrprofesjonelt samarbeid : samskaping i praksis!
Av
Atle Ødegård
Mari Mørkeset Sandbakk
Trond Bliksvær
Academic chapter/article/Conference paper
Utgiver:
Universitetsforlaget
Year published:
2023
Sider:
192-209