Vi går for fulle segl - Oppdatert kunnskapsgrunnlag for innovasjonsstrategien i Nordland 2022 - 2030
Av
Åge Mariussen
Jarle Løvland
Bærekraft
Lokalsamfunn
Report
Year published:
2022
Rapporten gir en oversikt over globale trender som driver det grønne skiftet, og analyserer Nordlands muligheter til grønn vekst. Fylkeskommunens rolle blir belyst med utgangspunkt i Smart Spesialisering og «Mission» som tilnærming til en tverrsektoriell innovasjonsstrategi for Nordland.