Sykehjemmet: hjem, helseinstitusjon og arbeidsplass
Av
Anne Marie Mork Rokstad
Cecilie Høj Anvik
Atle Ødegård
Academic anthology/Conference proceedings
Utgiver:
Fagbokforlaget
Year published:
2023