«Er «tydelige soner» løsningen? Dilemmaer og kunnskapsgrunnlag i forvaltningen av rovdyr og beitedyr i Nordland
Av
Camilla Risvoll
Randi Kaarhus
Report
Year published:
2021