Strekk i laget. En kartlegging av hvordan FNs bærekraftsmål implementeres i regional og kommunal planlegging
Av
Aase-Kristine Aasen Lundberg
Bjørn Vidar Vangelsten
Kjersti Granås Bardal
Mathias Brynildsen Reinar
Maiken Bjørkan
Timothy Kevin Richardson
Bærekraft
Omstilling
Report
Year published:
2020