Hva er et godt sykehjem? : en samling av tekster fra livet i og omkring sykehjem : formidling fra prosjektet Sosial innovasjon i sykehjem
Av
Cecilie Høj Anvik
Janikke Solstad Vedeler
Ragnhild Holmen Waldahl
Atle Ødegård
Silje Bjerkås
Kari Brodtkorb
Tove Olaug Åsemoen Dubland
Marit Fredriksen
Renate Hagh
Ragnhild Johnsen
Elsa Fagervik Kommedahl
Thea M. Kristensen
Gunilla Kulla
Iben Lovring
Kari Tjemsland Neverdal
Kjell Harald Røli
Ragnhild Skaar
Britta Stenholt
Marie Undheim
Charlotte Wegener
Anna Elisabeth Willumsen

Report