HAVPLAST: Delrapport - Tiltak og Indikatorer
Av
Ingrid Agathe Bay-Larsen
Leticia Antunes Nogueira
Bjørn Vidar Vangelsten
Vegard Pedersen
Hilde Rødås Johnsen
Jannike Falk-Andersson
Marthe Larsen Haarr
Ane Oline Roland
Elizabeth Sanli

Report

Denne rapporten er en del av forskningsprosjektet HAVPLAST gjennomført i samarbeid mellom SALT Lofoten AS (SALT) og Nordlandsforskning, med finansiering fra Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfinansiering (FHF). Rapporten presenterer forslag til tiltak for reduksjon av plastforsøpling fra sjømatnæringene, fiskeri og havbruk, samt forslag til indikatorer for måling av effekt. Fremsatte forslag er basert på innspill fra berørte aktører gjennom et felles arbeidsmøte for fiskeri- og havbruksnæringene, produsenter og avfallsaktører 14. februar 2019, der felles visjoner og mål for næringens arbeid mot plastforsøpling ble diskutert. Forslagene er videre bearbeidet i workshop med Marine Instititute of Memorial University New Foundland (MI), i Svolvær 20.-21. februar 2019.