FORPROSJEKT: Levekår blant lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønnpersoner

Med dette prosjektet igangsettes en landsdekkende representativ levekårsundersøkelse blant lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og interkjønnpersoner i Norge

Forskningsprosjektet skal bestå av en kvalitativ forstudie. I denne delen vil vi bruke livshistorieintervjuer og fokusgruppeintervjuer til å kartlegge hvilke levekårsområder det er viktig og mulig å belyse i en spørreundersøkelse. I neste runde vil vi utvikle et spørreskjema og gjennomføre en undersøkelse blant et representativt utvalg av befolkningen. Forskningsprosjektet utføres på oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og ledes av professor Norman Anderssen ved Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen.

Oppdragsgiver
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Tidsrom
-
Forskere
Forsker II

Del:

FacebookLinkedInTwitter