Tone
Magnussen
permisjon
Stillingstittel
Forsker II
Mobil
Nøkkelinformasjon

Tone Magnussen har brei erfaring frå forsking på endringsprosessar i nordområda. Særlig opptatt av bruk og forvaltning av natur- og kulturessursar, og korleis desse kan representere potensiale for utvikling av næringar og stader.

Utdanning

Tone Magnussen er cand.polit frå Universitetet i Tromsø, med hovudfag i samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsforsking.