Ragnhild
Johnson
Stillingstittel
Forsker II
Mobil
Nøkkelinformasjon

Ragnhild Johnson har doktorgrad i bedriftsøkonomi, og skrev avhandling om praktisk prosjektledelse i olje og gass industrien. Hovedfeltet hennes er organisasjon og ledelse, andre stikkord er: kunnskapsdeling, ledelse, innovasjon og entreprenørskap.

Utdanning

PhD Bedriftsøkonomi, Universitetet i Nordland og M.Sc. i Sustainable Management (Siviløkonom), Universitetet i Nordland.