Lill-Kristin
Jenssen
Administrasjon
Stillingstittel
Prosjektcontroller
Mobil
Nøkkelinformasjon

Kunnskap innen prosjektstyring og prosjektmetodikk. Rådgiver innen systemer for prosjektstyring. Støtte for prosjektledere (søknader, kontrakter, budsjett og rapportering). Overordnet oversikt over prosjektportefølje og prosjektframdrift.