Kjersti Granås
Bardal
Stillingstittel
Forsker II
Mobil
Nøkkelinformasjon

Kjersti Granås Bardal arbeider med problemstillinger knyttet til å finne økonomisk, samfunnsmessig og miljømessig bærekraftige transport og logistikkløsninger for samfunn og næringsliv med særlig vekt på risiko knyttet til transport i arktisk klima. Hun arbeider i tillegg med utvikling av økonomiske analyseverktøy for evaluering av infrastrukturprosjekt.

Utdanning

PhD i samfunnsøkonomi/transportøkonomi fra Handelshøgskolen, Nord universitet, Bodø. Har i tillegg fag som økonomistyring, organisasjon og ledelse samt farmasi i fagbakgrunnen.

  • Infrastrukturen i byene er som regel tilpasset bilistene, ikke syklistene. Illustrasjonsfoto: Yngve Olsen Sæbbe / nordnorge.com

    Bilen bestemmer i stor grad hvordan bytrafikken planlegges. Kollektivtransport, syklister og gående kommer i andre rekke.  

  • Illustrasjonsfoto: CasarsaGuru / iStock

    Samfunnet taper årlig over 90 millioner kroner på forsinkelser som følge av dårlig vær og føre på fjellovergangene i Nord-Norge. Det viser en analyse Nordlandsforskning har utført for Statens vegvesen.

  • Foto: Thoralf Fagertun

    Etter å ha snakket om veier daglig i 20 år, tok apotekeren en doktorgrad med fokus på samferdsel.

Del:

FacebookLinkedInTwitter