Christel
Elvestad
ansatt
Stillingstittel
Forsker I, bistilling
Mobil
Nøkkelinformasjon

Christel Elvestad har mer enn ti års erfaring fra oppdragsforskning (NILF (nå NIBIO), Nordlandsforskning og NOFIMA). Hun har også erfaring fra offentlig forvaltning (departement, fylke), og fra Kunnskapsparken i Bodø i rollen som bindeledd mellom forskning, offentlig virkemiddelapparat og næringslivet. Elvestad har særlig jobbet med internasjonale rammebetingelser for naturressursbaserte næringer, med spesielt fokus på fiskeri- og havbruksnæringen. 

Utdanning

PhD - doktorgrad i internasjonal politisk økonomi, internasjonal handelspolitikk (UiT Norges Arktiske Universitet 2015).