Amsale
Temesgen
ansatt
Stillingstittel
Forsker II
Mobil
Nøkkelinformasjon

Amsale K. Temesgen forsker på livskvalitet, sirkulærøkonomi og bærekraft med fokus på lokale initiativer med ambisjoner om å endre verdier og praksis. Hun har blant annet studert økolandsbyer her i Norge og internasjonalt. Hun har en lang erfaring med levekårsstudier i Midtøsten, Afrika og Asia og et samarbeid med internasjonale organisasjoner som FN og Verdensbanken.

Utdanning

Amsale K. Temesgen har PhD i bedrigtsøkonomi med spesialisering i økologisk økonomi (2021). Hun har MSc. i utvikling og ressursøkonomi fra Norges Landbrukshøgskole (2003) og en bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra Addis Ababa University (1998).