Amsale
Temesgen
Stillingstittel
Forsker II
Mobil
Nøkkelinformasjon

Amsale K. Temesgen forsker på livskvalitet, sirkulærøkonomi og bærekraft med fokus på lokale initiativer med ambisjoner om å endre verdier og praksis. Hun har blant annet studert økolandsbyer her i Norge og internasjonalt. Hun har en lang erfaring med levekårsstudier i Midtøsten, Afrika og Asia og et samarbeid med internasjonale organisasjoner som FN og Verdensbanken.

Utdanning

Amsale er i sluttfasen av en doktorgrad i bedriftsøkonomi med spesialisering i økologisk økonomi. Hun har MSc. i utvikling og ressursøkonomi fra Norges Landbrukshøgskole og en bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra Addis Ababa University.