Susanne
Normann
Position
Forsker II
Key qualifications

Susanne Normann har forsket i krysningspunktet mellom samfunnspsykologi og klimapsykologi. I avhandlingen så hun på implementering av klimatiltak i tre urfolksområder i Brasil og i Norge.  Hun har lang erfaring fra Latin-Amerika og har jobbet spesielt med menneskerettigheter og urfolksrettigheter i land som Mexico, Guatemala, Nicaragua, Honduras og Brasil.

Education

Stipendiat i kultur- og samfunnspsykologi ved Senter for Utvikling og Miljø, Universitetet i Oslo.

Master i Psykologi ved Universitetet i Tromsø. 

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

Miljøfyrtårn logo

 

Klimapartner logo