Pedagogisk entreprenørskap som virkemiddel for lokal og regional utvikling: Eksempler fra skoler og mindre kystsamfunn i Finnmark
Av
Karl Jan Solstad
Gunnel Forsberg
Academic article
Utgiver:
Norsk Geografisk Tidsskrift
Year published:
2014
Sider:
201-202
Issue:
3