VO-banner II

Evaluering av volds- og overgrepslinjen

Nordlandsforskning gjennomfører på oppdrag av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet et forskningsprosjekt med tittelen "Evaluering av Volds- og overgrepslinjen".

VO-linjen 116 006 er en hjelpelinje for alle som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. Prosjektet vil analysere sentrale dokumenter knyttet til tjenesten, og gjennomføre både kvalitative intervjuer, og en spørreundersøkelse. 

Financed by
Bufdir
Time period
-
Project staff

Share:

FacebookLinkedInTwitter

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

VISITING ADDRESS

Universitetsalleen 11
Bodø, Norway

TLF
+47 75 41 18 10

E-MAIL
nf@nforsk.no

BANK ACCOUNT
4500 55 98811

NO/VAT
989 714 309 MVA

Miljøfyrtårn logo