Har du lyst til å jobbe i en spennende prosjektorganisasjon?

Iselin Marstrander og Julia Olsen. Foto: Thoralf Fagertun
Administrerende direktør Iselin Marstrander og seniorforsker Julia Olsen er blant kollegene som ønsker en ny controller velkommen i gjengen. Foto: Thoralf Fagertun

Nordlandsforskning trenger ny controller på områdene økonomi og prosjekt.

Nordlandsforskning er en prosjektorganisasjon som har sine inntekter fra forsknings- og utviklingsprosjekter, enten som oppdrag fra kunder eller ved at vi får innvilget søknader i forskningsprogrammer. Vi er 40 ansatte med 40 mill kroner i omsetning og har ambisjoner om vekst de neste fem årene. For tiden har vi tre forskningsgrupper og er lokalisert på tre steder i Nordland. Administrasjonen er på fem ansatte. Nordlandsforskning er et ideelt aksjeselskap som har Nord universitet som majoritetseier.

Årlig har vi rundt 150 pågående forskningsprosjekter som varierer i størrelse, varighet og kompleksitet. Instituttets forskere inngår som regel i flere forskningsprosjekter parallelt, og kan være både prosjektledere og prosjektmedarbeidere samtidig i ulike prosjekter.

De fleste prosjektene utarbeides sammen med andre: universiteter, institutter, offentlige aktører og privat næringsliv. I mange av prosjektene har vi prosjektlederansvaret for en stor menge samarbeidspartnere, mens vi i andre prosjekter er underleverandør.  

Forskningsprosjektene kan være regionale, nasjonale eller internasjonale. Vi har samarbeidspartnere fra hele verden. Arbeidsspråket er norsk, men mye kommunikasjon er også på engelsk.  

Stillingen har en sentral rolle på instituttet og tett samarbeid med ledelsen.

 1. ØKONOMI.
  • Ha et godt økonomisk overblikk og bidra med oversikter, analyser og prognoser.
  • Rapportere månedlig til direktør og kvartalsvise analyser til ledergruppe og styret
  • Utarbeide budsjett og beregne / rapportere timepriser
  • Bidra til kostnadskontroll, innkjøp og forhandlinger
  • Bidra til videreutvikling av økonomi og styringssystemer
 2. PROSJEKT.
  • Ha god oversikt over prosjektporteføljen
  • Ta ansvar for kvalitetsrutiner knyttet til prosjektprosesser og arbeidsdeling mellom administrasjon og prosjektledere
  • Være støtte for prosjektledere i forhold til søknader, tilbud, økonomi, kontrakter og prosjektfremdrift.
  • Ta en tydelig rolle i EU-prosjekter: timepriser, kontrakter, rapportering.
  • Utarbeide og følge opp avtaler og kontrakter med kunder, leverandører og samarbeidspartnere
  • Være rådgiver og superbruker på systemer og arbeidsverktøy for prosjektstyring vi benytter (Sharepoint, INVO, Instidata, Instipro)
  • Ha hovedansvaret for intern opplæring innen prosjektstyring og prosjektadministrasjon

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Bachelor / mastergrad innenfor fagområder som økonomi, jus, prosjektstyring, IKT.
 • Lang erfaring fra relevant arbeid kan kompensere for formell utdanning
 • Solid økonomiforståelse og relevant erfaring fra noen av følgende områder: prosjektarbeid, kontraktsarbeid, EU-samarbeid, erfaring fra forskningssektoren
 • Gode datakunnskaper og evne til analyse av større datamengder
 • Erfaring med rapporterings- og analyseverktøy
 • Må beherske flytende norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig 

Vi trenger en person som er selvstendig, liker å ta ansvar, har høy gjennomføringsevne og er pådriver for utvikling av instituttet. Du må ha evne til å være fleksibel og ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Arbeidet krever god struktur og et overordnet blikk.

Vi tilbyr godt arbeidsmiljø og dyktige kollegaer. Lønn og oppstart kan diskuteres. Vi følger statlig lønnsnivå og har gode pensjonsordninger.

Vi ser frem til en søknad fra deg innen 1. november 2021. Ta gjerne kontakt med adm. direktør Iselin Marstrander på mobil 404 08 365 eller mail ima@nforsk.no 

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

miljøfyrtårnet logo