Fler som lytter

Nordlandsforskning skal i dette prosjekt bistå Mental Helse Ungdom (MHU) med å evaluere samtaletilbudet "Fler som lytter". 

 

Fler Som Lytter er en modell hvor vi utvider kommunale helsetjenester rettet mot ungdom som har behov for en trygg person å prate med. I prosjektet vil vi benytte høyskoler som en arena for å rekruttere studenter fra aktuelle studieretninger, f.eks. sosionomer, helsesøstre og ergoterapi. Studentene er med som frivillige samtaleterapeuter og vil inngå som en del av helsetjenestens ordinære tilbud, og være med å drifte en tjeneste som er lavterskel, uten behovsprøving og gratis.

Nordlandsforsknings vil bistå Mental Helse Ungdom og prosjektleder for Fler Som Lytter med å etablere et design for datainnsamling, samt innsamling og analyse av data.

Financed by
Mental Helse Ungdom
Time period
-

ADDRESS

Postboks 1490
N-8049 Bodø
Norge

 

VISITATION ADDRESS

Universitetsalleen 11

TLF

+47 75 41 18 10


E-MAIL

nf@nforsk.no

 

BANK ACCOUNT 

4500 55 98811

NO/VAT

989 714 309 MVA

 

SOCIAL

 

PERSONVERN

miljøfyrtårnet logo